Anunt concurs organizare de Primaria Comunei Deveselu la data de 05.07.2021 pentru recrutare functie publica de conducere de secretar general al comunei Deveselu

În temeiul prevederilor art. 618 alin (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, vă înștiințăm că, Primăria comunei Deveselu, cu sediul în Comuna Deveselu, str. Aurel Vlaicu, nr. 6, judeţul Olt,Tel: 0249510560, E-mail: primariadeveselu@yahoo.com, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere specifice vacante de Secretar General al Comunei Deveselu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Deveselu, județul Olt, se va face pe durata nedeterminată și cu program normal de lucru de 8 ore /zi, adică 40 ore/săptămână.


Organizarea concursului se face prin excepție de la prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit dispozițiilor art. II din legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Calendarul concursului :
a) Publicitatea concursului se va asigura începând cu data de 02.06.2021, conform legislatiei;
b) Selecția dosarelor: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
c) Proba scrisă: 05.07.2021, ora 10,00 la sediul Primariei Comunei Deveselu, situat in comuna Deveselu str. Aurel Vlaicu, nr. 6, judeţul Olt;
d) Data interviului se va comunica ulterior susţinerii probei scrise.
e) Termenul de depunere a dosarelor de concurs se va face la registratura Primăriei comunei Deveselu, județul Olt  în perioada 02.06.2021- 22.06.2021 


Descarca Anunt concurs recrutare functie publica de conducere de secretar general al comunei Deveselu.pdf (235 KB)
Descarca Atributii secretar general UATC.pdf (160 KB)
Descarca Anexa 3, Formular de inscriere concurs recrutare.pdf (240 KB)

    Solicitare informatii / Legislatie